Jota Kraków
JOTA - o firmie JOTA - oferta JOTA - współpraca JOTA - kontakt
5

English text following

 

 

 

Oferujemy szeroki zakres produktów, które odpowiadają na zapotrzebowanie sektora przetwórstwa polimerów i wielu innych:

Farby / lakiery

Żywność

Przemysł szklarski

Portfolio wysyłamy emailem po otrzymaniu zapytania.

 

Firmy, które reprezentujemy, mają silną pozycję jako producenci surowców i dostawcy produktów najwyższej jakości.

Wszystkie produkty podlegające rejestracji REACH są już zarejestrowane lub w trakcie rejestracji.

 

Partnerstwo z dostawcami budowane na zaufaniu wraz z silnym naciskiem na optymalizację kosztów działalności firmy pozwalają nam oferować Odbiorcom rozwiązania satysfakcjonujące zarówno w zakresie ekonomii, jak i jakości.

 

Realizujemy dostawy zarówno z magazynu w Krakowie, jak i dostarczając towar do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Odbiorcę.

 

Nasi partnerzy w logistyce są firmami o niepodważalnej reputacji, z którymi stworzyliśmy relacje trwające wiele lat.

 

 

W zakresie projektowania architektoniczno-budowlanego oferujemy projekty:

Od niewielkich budynków biurowych przez hale magazynowe do projektów zakładów.

Oferujemy także projekty wzmocnień konstrukcji, adaptacje do nowych obciążeń itd.

Specjalizujemy się także w projektowaniu miejskich budynków mieszkalnych, szczególnie w projektach na „trudnych” działkach wąskich, projektach łączących funkcje, np. domów z biurem dla profesjonalistów i wielu innych.

 

 

 

We can offer an extensive range of products, which suit the needs of polymer processing sector and many others:

Paint / varnish industry

Food

Glass industry

Complete portfolio available upon request.

 

Companies we represent have a strong position as manufacturers of raw materials and suppliers of best quality products.

All due products already are REACH registered, or under registration.

 

Partnership with suppliers, built on trust together with strong optimization of operation costs lets us serve customers with proper solution in terms of quality and economy.

We offer deliveries ex our warehouse in Cracow and arrange deliveries to any destination.

Our partners in logistics are well respected, we have built long time relationships.

 

Due to professional education and practice in Structural Engineering and Architecture, we are also capable of offering designs:

from small office building, through storage buildings to plant design.

We also offer structural engineering problems solutions, structural improvements.

Non-industrial specialties are urban residential buildings, especially narrow lot problems, home office solutions for professionals and many more.